הדרך הישרה והרצויה לקירוב הגאולה היא בהסברה, הפצת תורה וקירוב לבבות לאבינו שבשמים. "אין ישראל נגאלין אלא בתשובה, וכבר הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן ומיד הן נגאלין" (רמב"ם) – הן תשובת הפרט-היחיד, והן תשובת הכלל-הציבור לסדר את חיי הציבור בכל מערכות השלטון לפי תורתנו הקדושה. זו התשובה המיוחדת לדור שלנו, ובע"ה היא תביא את הגאולה.

כדי לעורר לתשובה, עלינו לגלות את "המאור שבתורה", פנימיות התורה המאירה והמשמחת, ובה יצאו ישראל מהגלות ברחמים (ככתוב בזוהר), "אימתי קאתי מר? לכשיפוצו מעינותיך חוצה" (מענה המשיח למורנו הבעל-שם-טוב). פנימיות התורה מאפשרת לחבר את ההלכה עם המציאות בפועל, ללא חיכוכים אלא בהתאמה גמורה.

"ומלכותו ברצון קבלו עליהם". כדי לקדם את העם יש לעורר את ההזדהות והרצון הפנימי, לא בדרך של כפייה ואלימות. כמובן, במקום של הגנה עצמית יש לפעול ללא היסוס, וכן להצלת הזולת, "לֹא תַעֲמֹד עַל דַּם רֵעֶךָ" (מבלי לרחם על מחבלים אכזרים). אך פעולות ענישה ותגמול מסורות ככלל בידי כוחות הביטחון של הציבור.

"אֶת אַחַי אָנֹכִי מְבַקֵּשׁ", "ולכן נקראו כל ישראל אחים ממש מצד שורש נפשם בה' אחד" (תניא פרק ל"ב). חובה להבדיל בין אוהב לאויב. אין מקום להשוואה בין אויבים ושונאי ישראל הרוצים לפגוע בעם ישראל ובין אחים יקרים הרוצים לפעול לטובת עמנו (גם אם סוברים שהם טועים בדרכם). האשם במצב הביטחוני החמור הוא בממשלה וכוחות הבטחון שלצערנו אינם פועלים בתוקף הראוי נגד אויבי ישראל, ולא חלילה באותם אחים יקרים שמרוב כאב ותסכול נקטו בפעולות בלתי מבוקרות.

"כִּי אֶת אֲשֶׁר יֶאֱהַב… יוֹכִיחַ" – תוכחה נכונה ומתקנת היא זו שבאה מתוך אהבה לאח-האחר, הכרת עולמו הבנה ללבו ולימוד זכות עליו. רק בדרך זו ניתן להשפיע ולנתב את העצמה והאכפתיות לאפיקים בונים ומתוקנים ("להמתיק את הגבורות"). לעומת זאת, הגישה הרוצה לדחות לגמרי אל מחוץ למחנה אינה משפיעה לטובה על האחר, אלא דוחקת אותו למעשים נואשים עוד יותר. אווירה גורפת של "יד איש באחיו" מפוררת את האחווה והערבות-ההדדית שהם היסוד האמיתי לחוסן הלאומי-היהודי שלנו. "כֻּלָּנוּ בְּנֵי אִישׁ אֶחָד נָחְנוּ כֵּנִים אֲנַחְנוּ".

התעללות השב"כ בנערים היהודים המוחזקים במעצר היא מכאיבה ומזעזעת, "המרים יד על חברו נקרא רשע". תפקידו הנכון של השב"כ הוא להלחם באויבי עַם ישראל, ואילו המשטרה צריכה לעסוק בסדר פנימי (ועליה לפעול לפי התורה). לכן אין צורך בקיומה של "המחלקה היהודית" בשב"כ, במיוחד בעקבות מעשי הרשע האחרונים של אנשיה הנעשים כדי להצדיק את קיומה וליצור בכל מחיר תדמית של "טרור יהודי". לדעתנו, הטענה כאילו מאחורי המעשים עומדת אסטרטגיה למוטט את המדינה, אינה נכונה כלל, ולמעשה מדובר באנשים שאכפת להם מביטחון עם ישראל. גם הטענה כאילו ישנה "התארגנות טרור" היא דמיונית ולא מציאותית, ולמעשה מדובר במעשים מקומיים של יחידים ללא אופי מאורגן.

"צִיּוֹן בְּמִשְׁפָּט תִּפָּדֶה וְשָׁבֶיהָ בִּצְדָקָה". בזכות לימוד התורה הנקראת משפט, החזרת המשפט העברי לעם ישראל היושב בארצו, ומלחמה תקיפה באויבי ישראל – יושלם בקרוב שיבת ציון וקיבוץ גלויות לארצנו הקדושה, "ושביה בצדקה". יהי רצון שנזכה לאהבת אחים, ונראה מהרה בבוא לציון גואל.

 

השארת תגובה