קמפיין של התא המשפטי "די לדיקטטורה של בג"צ"הצעת החוק לדיון מוקדם בכנסת
פלייר שמסביר על הקמפיין

החוברת: מהפכה או הפיכה? - על סמכותו של בית המשפט להכריז על בטלות חוק
     

לא רואים את החוברת טוב ?     


תמונות מהפעילות של התא
פייסבוק