מי בראש?

מי בראש?

  אחד מי יודע? בכל מבנה שלטוני נמצא בסופו של דבר דמות אחת שמנהיגה את המערכת, מלך נשיא או ראש

זכויות המלך

זכויות המלך

מי עובד אצל מי, המלך אצל העם, או העם אצל המלך? אם אכן המלך בא לשרת את העם, מהו ההסבר

מי כאן הריבון? מאמר ששי בסדרה. הרב יצחק שפירא

מי כאן הריבון? מאמר ששי בסדרה. הרב יצחק שפירא

בפעמים הקודמות ראינו שכוחו של השלטון נובע בעיקרו מהציבור עצמו: מהלכות שכנים, דרך תקנות העיר ועד סמכות השלטון להוציא למלחמה

מוראה של מלכות. הרב יצחק שפירא

מוראה של מלכות. הרב יצחק שפירא

מהי סמכות השלטון להכריז על גיוס חובה? ומדוע בכלל "דינא דמלכותא דינא"? נדבך נוסף בהשקפה הלכתית על המרחב הציבורי. מאמר

תקנות העיר • הרב יצחק שפירא

תקנות העיר • הרב יצחק שפירא

מהו כוחה של הרשות המקומית - עירייה, ועד ישוב, מועצה מקומית - להטיל קנסות על תושבים? העובדה ש"כך כולם עושים"

מלכות ומלך – הצורך והערך

מלכות ומלך – הצורך והערך

בפעם הקודמת ראינו שצורת ההתנהלות בתנועת החסידות דומה, במדה רבה, לשלטון המלך. במקביל, זקפנו לזכות התנועה הציונית את החייאת השאיפה

מקבילים נפגשים / הרב יצחק שפירא

מקבילים נפגשים / הרב יצחק שפירא

מינוי מלך הוא מצוה בתורה, אבל במקביל יש תוקף לשלטון המייצג את הציבור ונבחר בידיו. לאור זאת,כדאי ללכת וללמוד על

מלך ושלטון העם – הילכו יחדו? / הרב יצחק שפירא

מלך ושלטון העם – הילכו יחדו? / הרב יצחק שפירא

שתי שיטות הממשל המוזכרות בכותרת קיימות בתורה. על המלך כתוב בפירוש בתורה, "שום תשים עליך מלך". גם שלטון העם מעוגן

הסולידריות היהודית ומלחמת התרבות

הסולידריות היהודית ומלחמת התרבות

חג החנוכה מפגיש אותנו מחד עם הסולידריות היהודית אל מול אומות העולם ומאידך עם מלחמת תרבות המתחוללת בתוך עם ישראל

דרך חיים – להפוך חזון למעשה

דרך חיים – להפוך חזון למעשה

בלב כל ישראל קיימת נקודת געגוע אל יעודי הגאולה, אך כאשר רוצים לצאת לדרך – למתוח קו מנקודת הציפיה והחזון