במכתב רבנים שפרסמה התנועה, קוראים רבנים לכוחות הביטחון לא להשתתף בהרס עמונה, ומדגישים כי אדמות הישוב שייכות לעם ישראל ונגאלו מידי הגויים.

"אנו מחזקים את תושבי עמונה היקרים בשעה שחרב גירוש מונפת מעליהם, חס ושלום. הקב"ה ישמור ויציל אתכם בתוך עמו ונחלתו", כותבים הרבנים. "הישוב עמונה שוכן על אדמות השייכות לעם ישראל, ככתוב בתורה, אדמות שנגאלו מידי נכרים שהשתלטו על ארצנו בעת שהוגלינו ממנה בעל כורחנו."

הרבנים קוראים לציבור להצטרף למחאה על ההרס, ולאנשי כוחות הביטחון שלא להשתתף בחורבן. "אנו קוראים לציבור להצטרף למחאה ולמאבק כנגד העוול. ולאנשי מערכת הביטחון אנו קוראים לנהוג לפי הצדק והיושר ולא לבצע באופן עיוור כל פקודה. ההלכה אומרת "אם גזר המלך לבטל מצוה אין שומעין לו" (רמב"ם הלכות מלכים), וגם לפי חוקי המדינה אין למלא אחר פקודה בלתי חוקית בעליל. ויהי רצון שנזכה למנהיגות אמת הפועלת בקומה זקופה בדרך התורה, למען עם ישראל וארץ ישראל. "רק חזק ואמץ"!".

על המכתב חתמו הרב יצחק גיזנבורג ראש התנועה, הרב דב ליאור רב העיר קרית ארבע חברון, הרב ישראל אריאל ראש מכון המקדש, הרב דוד דרוקמן רב העיר קרית מוצקין, הרב שמחה שטטנר, נשיא מוסדות נחלת ישראל, הרב דניאל דב הכהן סטבסקי ראש בית הבעל-שם-טוב, והרב יצחק שפירא ראש ישיבת 'עוד יוסף חי'.

אורי קירשנבום מהנהלת "דרך חיים" מסר: "אנחנו מאמינים שבלבו של כל יהודי פועם לב שהמצפן המוסרי היהודי מנחה אותו. "יש קונה עולמו בשעה אחת" – זו השעה. יש שעות שהמציאות צועקת לך לבחור אם אתה הולך אחרי הלב היהודי שלך או אחרי מערכת שמגלה ניכור ליהדות וליהודים.  אנו קוראים לכל אנשי כוחות הביטחון שייקראו חלילה לעמונה להקשיב לקריאת הרבנים ולבחור לגלות נאמנות ליהדותם".

השארת תגובה