ארכיון חודשי: פברואר 2012

תנועת תשובה של גאולה • מעובד מדברי הרב

תנועת תשובה של גאולה • מעובד מדברי הרב

השלב המתבקש הבא ב"תנועת התשובה" בדורנו הוא המעבר מתשובה של הרבה פרטים ל"תשובה ציבורית".