ארכיון חודשי: אפריל 2012

שבעה אורות • מדברי הרב בכינוס התנועה ה' ניסן

שבעה אורות • מדברי הרב בכינוס התנועה ה' ניסן

בספר הזהר הקדוש לפרשת צו נאמר (בתרגום): "רבי חזקיה היה יושב לפני רבי אלעזר. אמר לו, כמה אורות נבראו לפני