ארכיון חודשי: מרץ 2015

מלך ושלטון העם – הילכו יחדו? / הרב יצחק שפירא

מלך ושלטון העם – הילכו יחדו? / הרב יצחק שפירא

שתי שיטות הממשל המוזכרות בכותרת קיימות בתורה. על המלך כתוב בפירוש בתורה, "שום תשים עליך מלך". גם שלטון העם מעוגן