ארכיון חודשי: מאי 2015

מלכות ומלך – הצורך והערך

מלכות ומלך – הצורך והערך

בפעם הקודמת ראינו שצורת ההתנהלות בתנועת החסידות דומה, במדה רבה, לשלטון המלך. במקביל, זקפנו לזכות התנועה הציונית את החייאת השאיפה