ארכיון חודשי: יוני 2015

מוראה של מלכות. הרב יצחק שפירא

מוראה של מלכות. הרב יצחק שפירא

מהי סמכות השלטון להכריז על גיוס חובה? ומדוע בכלל "דינא דמלכותא דינא"? נדבך נוסף בהשקפה הלכתית על המרחב הציבורי. מאמר

תקנות העיר • הרב יצחק שפירא

תקנות העיר • הרב יצחק שפירא

מהו כוחה של הרשות המקומית - עירייה, ועד ישוב, מועצה מקומית - להטיל קנסות על תושבים? העובדה ש"כך כולם עושים"