ארכיון חודשי: יולי 2015

מי כאן הריבון? מאמר ששי בסדרה. הרב יצחק שפירא

מי כאן הריבון? מאמר ששי בסדרה. הרב יצחק שפירא

בפעמים הקודמות ראינו שכוחו של השלטון נובע בעיקרו מהציבור עצמו: מהלכות שכנים, דרך תקנות העיר ועד סמכות השלטון להוציא למלחמה