ארכיון חודשי: ספטמבר 2015

זכויות המלך

זכויות המלך

מי עובד אצל מי, המלך אצל העם, או העם אצל המלך? אם אכן המלך בא לשרת את העם, מהו ההסבר