ארכיון חודשי: ינואר 2016

'הדרך הישרה' / מסר מהרב יצחק גינזבורג שליט"א

'הדרך הישרה' / מסר מהרב יצחק גינזבורג שליט"א

הדרך הישרה והרצויה לקירוב הגאולה היא בהסברה, הפצת תורה וקירוב לבבות לאבינו שבשמים. "אין ישראל נגאלין אלא בתשובה, וכבר הבטיחה