בשיעורו של הרב יצחק גינזבורג ביום חמישי האחרון (כ"ז אדא א' תשע"ד) במרכז 'שמים' בתל אביב, התייחס הרב לסוגיית ה"שויון בנטל".

בתמצית, הרב דבר על שלש רמות של תפקיד: ברמה הראשונה, האדם נענה ל"חוק הטבע", ופועל למען קיום העולם, כפי שמוטבע גם בבעלי-החיים לדאוג לקיום המין, למזון ולבריאות. מי שמקדיש את חייו לרפואה, או מי שמתמסר לחקר מדעי הטבע – עוסק ברמה הזו. הרמה השניה היא עיסוק בתיקון החברה – כמו מי שמתמסר לצבא, למשפט ולמדעי החברה. הרמה השלישית היא התפקיד המיוחד שלנו כיהודים, לקיים את מצוות ה' ולהדבק בו.

אך אסור ששלש הרמות הללו תהיינה מנותקות זו מזו, ובאמת התורה עצמה כוללת בתוכה את שלשתן. כך למשל, מצות "פרו ורבו" מייצגת את הצד של "חוק הטבע" (והרי גם לבעלי-החיים אמר אלקים "פרו ורבו"), ומצות מינוי מלך (המופיעה בפרשת "שופטים ושוטרים") מייצגת את הצד של תיקון החברה.

יתירה מזו, כאשר הדבר נעשה מתוך התורה, ובמיוחד מתוך כח האמונה – הממחישה שכל המציאות נכללת במקורה האלוקי – אזי כל שלש הרמות מקבלות פנים חדשות. מכח התורה והאמונה, גם תיקון הטבע ותיקון החברה נעשים ברמה גבוהה יותר.

למעשה, הציבור של שומרי התורה, ה"חרדים לדבר ה'", חייב להבין שתיקון אמיתי יבוא רק כאשר יובן שבתורה יש מענה הן לצרכי הטבע והן לתיקון החברה, ושככל שאנו קשורים יותר לתורה עלינו להיות יותר אכפתיים, בצורה מתוקנת, למכלול השלם. מעבר  לכל הפוליטיקה והאינטרסים המלווים את הויכוח הציבורי היום, עלינו להציב את השאיפה לתיקון שורשי של המצב.

וברוח חודש אדר, אפשר להציע מכרז:

דרוש אדם אכפתי ואחראי לטיפול בשלושה תחומים:

  • קיום העולם – אחריות על תחום הבריאות, פרנסה ועידוד הילודה.
  • תיקון החברה והמדינה – פיתוח מערכת משפטית צודקת וצבא שיגן על ערכי החברה.
  • קיום המצוות – עבודה ישירה מול המנכ"ל, בורא העולם ואחריות על הטמעת "רוח המפקד" בכל  מקום…

תנאי הכרחי לקבלה לעבודה הוא עבודה משולבת בכל שלושת התחומים.

פרטים נוספים בשיעור הבא של הרב גינזבורג…


השארת תגובה